Så köper du fonder – enkla tips

fondsparande

Det kanske viktigaste du ska göra när du ska köpa fonder är att titta på vilken avgift som kommer tillsammans med fonden. Avgiften kan variera och det är viktigt att du kikar på det och vilken avkastning den ger. I DN kan man läsa om att en trend bland svenskar de senaste 10 åren är att välja bort fonder med höga avgifter till förmån för de med låga avgifter.

Enkla tips – Kom igång med att köpa fonder

 • Fonden består av olika värdepapper- riskspridning.
 • Fonder är utmärkt månadssparande.
 • Avkastningen på fonden styr förvaltningsavgiften du betalar.
 • Fondförvaltaren administrerar dina fonder.
 • Fondsparande kan skötas utan liten insats från dig.

Kort om fonder

Att köpa en fond är att köpa en del i en fond. Fonder består av olika delar värdepapper till exempel obligationer, valutor och aktier. Risken sprids på så sätt genom att fonderna består av olika typer av värdepapper.

Månadsspara i fonder – smidigt och bra sparande

En fond kan vara ett utmärkt sätt att månadsspara och är smidigt att investera i då du själv inte behöver göra något med ditt fondinnehav. Det du behöver göra är att köpa dina fondandelar eller sälja.

Vad är en förvaltningsavgift

Förvaltningsavgiften är den avgift som fondförvaltaren tar ut för att administrera dina fonder. De hjälper till vid inköp och försäljning samt hur fondens värdeutveckling ser ut. Avgifterna kan variera från fond till fond, undersök hur stor avkastning det är på fonden  och hur hög avgiften är. Det kan nämligen vara så att du sparar pengar på att ha en fond med låg förvaltningsavgift om du har fonden i många år. Så undersök avgifter och vad din fond innehåller för värdepapper innan du köper.

Höga eller låga förvaltningsavgifter spelar roll

I slutändan så spelar det roll hur hög eller låg avgift som din fond har. Det kommer nämligen att påverka hur mycket pengar du får ut av din fond i slutet. Det är ett mycket bra sätt att spara pengar på för det kan skötas utan liten insats.

Skillnad på arbetsinsats mellan fonder och aktier

Det som är skillnad mot till exempel aktier är att du slipper att arbeta med dina fonder utan det sköter fondförvaltaren åt dig. Aktier kräver ett större eget arbete men möjligheten att tjäna pengar är större.

Vi tipsar inte om specifika fonder att investera i utan det är upp till dig att besluta vilken fond som passar dig bäst.

 

Vad är en aktie och fond?

Skillnaden mellan en aktie och fond

Vi börjar från början och startar med att reda ut vad som egentligen är vad – vad är en aktie och vad är en fond. Många hör begreppen användas i ekonomisammanhang, men vet du egentligen vad det är för något och hur du kan ha användning av dem? För att ta kontroll över sin privatekonomi så är det bra att börja ta tag i begrepp och reda ut vad det egentligen handlar om. Ta kontroll över de ekonomiska termerna för att kunna känna dig trygg i de val du ställs inför.

Kort sammanfattning – Aktier och fonder

 • En fond består av olika värdepapper.
 • Med fondsparande kan du nå hög avkastning med liten arbetsinsats.
 • En fondförvaltare styr administreringen kring ditt handlande med fonder.
 • En aktie är en liten del av ett företag.
 • Vanligaste sättet att handla aktier är att gå via en aktiemäklare.
 • Med aktier kommer du närmre din investering och styr mer själv.

Så fungerar fonder

En fond kan innehålla olika saker, det kan vara aktier, valutor eller obligationer. Det kan också vara kombinationer av alla dessa värdepapper i din fond. Läs om vad den fond du är intresserad av innehåller. Det står alltid en informationstext om fonden, läs gärna om begreppet fond på Wikipedia.  När du vill köpa en fond då innebär det att du bli ägare i en liten del av fonden och får ta del av fondens ökning eller minskning (!).

Sprid risken och handla med fonder

Du kan naturligtvis handla flera fondandelar det är upp till dig. Fördelar med att investera i en fond är att det innebär lite mindre arbete för dig och att du till exempel enkelt kan månadsspara i en fond. Nackdelen är att du måste betala ganska höga fondavgifter då din fond sköts av en fondförvaltare som årligen tar ut en avgift för att förvalta fonden.

Vad är en aktie?

Att äga en aktie är att äga en liten del av ett företag. En aktie är just en möjlighet för andra att kunna investera i ett företag och på så sätt kunna ta del av företagets utveckling. Det vanligaste sättet att köpa aktier är att köpa via en aktiemäklare som hjälper till att administrera kring aktiernas redovisning, de hjälper till med det praktiska kring ditt aktieinköp samt visar hur det går för din investering.

Ta kontroll över dina investeringar genom att handla med aktier

Det är en högre risk att investera i aktier, men det innebär också högre möjlighet att kunna tjäna mer pengar om det går bra för dina aktier. Det är inte samma höga avgifter som för fonder men samtidigt innebär det mer arbete för dig då du måste gå in och vara mer aktiv i dina inköp.

Här visar Nordea en liten film om vad en fond är för något.

Använd dig av fonder och aktier i din privatekonomi

Du kan använda dig av fonder och aktier på två lite olika sätt i din privatekonomi. Genom att handla direkt med aktier kommer du närmare dina investeringar vilket kräver mer arbete men du behöver heller inte betala samma höga avgifter som hos en fond. Risken med aktier är större men du kan också tjäna mer på aktier.

En fond passar utmärkt till exempelvis sparande då den kräver mindre jobb och sköts av en fondförvaltare. Risken i en fond är ofta mer spridd och du utsätter inte din ekonomi för samma risk som vid aktieköp. Det finns såklart fonder med olika typ av risk, där får du själv ta ställning.