Vad är en aktie och fond?

Skillnaden mellan en aktie och fond

Vi börjar från början och startar med att reda ut vad som egentligen är vad – vad är en aktie och vad är en fond. Många hör begreppen användas i ekonomisammanhang, men vet du egentligen vad det är för något och hur du kan ha användning av dem? För att ta kontroll över sin privatekonomi så är det bra att börja ta tag i begrepp och reda ut vad det egentligen handlar om. Ta kontroll över de ekonomiska termerna för att kunna känna dig trygg i de val du ställs inför.

Kort sammanfattning – Aktier och fonder

  • En fond består av olika värdepapper.
  • Med fondsparande kan du nå hög avkastning med liten arbetsinsats.
  • En fondförvaltare styr administreringen kring ditt handlande med fonder.
  • En aktie är en liten del av ett företag.
  • Vanligaste sättet att handla aktier är att gå via en aktiemäklare.
  • Med aktier kommer du närmre din investering och styr mer själv.

Så fungerar fonder

En fond kan innehålla olika saker, det kan vara aktier, valutor eller obligationer. Det kan också vara kombinationer av alla dessa värdepapper i din fond. Läs om vad den fond du är intresserad av innehåller. Det står alltid en informationstext om fonden, läs gärna om begreppet fond på Wikipedia.  När du vill köpa en fond då innebär det att du bli ägare i en liten del av fonden och får ta del av fondens ökning eller minskning (!).

Sprid risken och handla med fonder

Du kan naturligtvis handla flera fondandelar det är upp till dig. Fördelar med att investera i en fond är att det innebär lite mindre arbete för dig och att du till exempel enkelt kan månadsspara i en fond. Nackdelen är att du måste betala ganska höga fondavgifter då din fond sköts av en fondförvaltare som årligen tar ut en avgift för att förvalta fonden.

Vad är en aktie?

Att äga en aktie är att äga en liten del av ett företag. En aktie är just en möjlighet för andra att kunna investera i ett företag och på så sätt kunna ta del av företagets utveckling. Det vanligaste sättet att köpa aktier är att köpa via en aktiemäklare som hjälper till att administrera kring aktiernas redovisning, de hjälper till med det praktiska kring ditt aktieinköp samt visar hur det går för din investering.

Ta kontroll över dina investeringar genom att handla med aktier

Det är en högre risk att investera i aktier, men det innebär också högre möjlighet att kunna tjäna mer pengar om det går bra för dina aktier. Det är inte samma höga avgifter som för fonder men samtidigt innebär det mer arbete för dig då du måste gå in och vara mer aktiv i dina inköp.

Här visar Nordea en liten film om vad en fond är för något.

Använd dig av fonder och aktier i din privatekonomi

Du kan använda dig av fonder och aktier på två lite olika sätt i din privatekonomi. Genom att handla direkt med aktier kommer du närmare dina investeringar vilket kräver mer arbete men du behöver heller inte betala samma höga avgifter som hos en fond. Risken med aktier är större men du kan också tjäna mer på aktier.

En fond passar utmärkt till exempelvis sparande då den kräver mindre jobb och sköts av en fondförvaltare. Risken i en fond är ofta mer spridd och du utsätter inte din ekonomi för samma risk som vid aktieköp. Det finns såklart fonder med olika typ av risk, där får du själv ta ställning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *