Så köper du fonder – enkla tips

fondsparande

Det kanske viktigaste du ska göra när du ska köpa fonder är att titta på vilken avgift som kommer tillsammans med fonden. Avgiften kan variera och det är viktigt att du kikar på det och vilken avkastning den ger. I DN kan man läsa om att en trend bland svenskar de senaste 10 åren är att välja bort fonder med höga avgifter till förmån för de med låga avgifter.

Enkla tips – Kom igång med att köpa fonder

  • Fonden består av olika värdepapper- riskspridning.
  • Fonder är utmärkt månadssparande.
  • Avkastningen på fonden styr förvaltningsavgiften du betalar.
  • Fondförvaltaren administrerar dina fonder.
  • Fondsparande kan skötas utan liten insats från dig.

Kort om fonder

Att köpa en fond är att köpa en del i en fond. Fonder består av olika delar värdepapper till exempel obligationer, valutor och aktier. Risken sprids på så sätt genom att fonderna består av olika typer av värdepapper.

Månadsspara i fonder – smidigt och bra sparande

En fond kan vara ett utmärkt sätt att månadsspara och är smidigt att investera i då du själv inte behöver göra något med ditt fondinnehav. Det du behöver göra är att köpa dina fondandelar eller sälja.

Vad är en förvaltningsavgift

Förvaltningsavgiften är den avgift som fondförvaltaren tar ut för att administrera dina fonder. De hjälper till vid inköp och försäljning samt hur fondens värdeutveckling ser ut. Avgifterna kan variera från fond till fond, undersök hur stor avkastning det är på fonden  och hur hög avgiften är. Det kan nämligen vara så att du sparar pengar på att ha en fond med låg förvaltningsavgift om du har fonden i många år. Så undersök avgifter och vad din fond innehåller för värdepapper innan du köper.

Höga eller låga förvaltningsavgifter spelar roll

I slutändan så spelar det roll hur hög eller låg avgift som din fond har. Det kommer nämligen att påverka hur mycket pengar du får ut av din fond i slutet. Det är ett mycket bra sätt att spara pengar på för det kan skötas utan liten insats.

Skillnad på arbetsinsats mellan fonder och aktier

Det som är skillnad mot till exempel aktier är att du slipper att arbeta med dina fonder utan det sköter fondförvaltaren åt dig. Aktier kräver ett större eget arbete men möjligheten att tjäna pengar är större.

Vi tipsar inte om specifika fonder att investera i utan det är upp till dig att besluta vilken fond som passar dig bäst.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *